ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 64
01/02/2023 ΑΔΑ: 9Ο0ΘΟΛΤΣ-ΠΧΡ
Έντυπα και γραφική ύλη
01/02/2023 ΑΔΑ: ΨΗΦΖΟΛΤΣ-ΞΟΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
27/01/2023 ΑΔΑ: ΩΧΞΗΟΛΤΣ-ΤΑ2
Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ
27/01/2023 ΑΔΑ: ΨΤΛΦΟΛΤΣ-7ΥΗ
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ
27/01/2023 ΑΔΑ: Ψ1ΖΔΟΛΤΣ-4Μ6
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
27/01/2023 ΑΔΑ: 6310ΟΛΤΣ-ΡΚΧ
μηνός Ιανουαρίου 2023
27/01/2023 ΑΔΑ: 6Ρ10ΟΛΤΣ-ΤΚΞ
μηνός Ιανουαρίου 2023
27/01/2023 ΑΔΑ: 6ΛΗ5ΟΛΤΣ-ΛΘ9
μηνός Ιανουαρίου 2023
27/01/2023 ΑΔΑ: 6Χ81ΟΛΤΣ-ΖΒ3
μηνός Ιανουαρίου 2023
27/01/2023 ΑΔΑ: ΨΨ1ΕΟΛΤΣ-ΡΨΛ
μηνός Ιανουαρίου 2023
27/01/2023 ΑΔΑ: 61Ν1ΟΛΤΣ-ΞΡΒ
1 2 3 4 5 6 111

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η -  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη νέα τιμολογιακή πολιτική (απόφαση 144/24-12-2021) προβλέπεται:

  • έκπτωση 5% επί της αξίας της κατανάλωσης του νερού,

αν εξοφλήσετε εμπρόθεσμα τον λογαριασμό σας.

  • έκπτωση 0,50€ αν επιλέξετε ο λογαριασμός να αποστέλλεται με e-mail, ανά έκδοση λογαριασμού για κάθε τρίμηνο.
  • Χωρίς επιπλέον προμήθεια, όταν η πληρωμή γίνεται μέσω της εφαρμογής e-bill της ιστοσελίδας (www.deyaep.gr).

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Παύλου