ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 2022 – 2023 (Χρονοδιάγραμμα)

Α΄ ΟΜΑΔΑ Β΄ ΟΜΑΔΑ Γ΄ ΟΜΑΔΑ
ΤΡΙΜΗΝΑ      ΛΥΓΟΥΡΙΟ, ΑΡΚΑΔΙΚΟ,

ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΪΚΑ,

ΧΟΥΝΤΑΛΕΪΚΑ,

κ.λπ.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ,

ΤΡΑΧΕΙΑ, ΚΟΛΙΑΚΙ

 

ΝΕΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ,

ΔΗΜΑΙΝΑ, ΑΓΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΔΑΜΙ

1o ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ:

15/4/2022 – 15/5/2022

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ:

15/5/2022 – 15/6/2022

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ:

15/3/2022 – 15/4/2022

ΛΗΞΗ ΛΟΓ/ΜΩΝ:

10-6-2022

ΛΗΞΗ ΛΟΓ/ΜΩΝ: 

8-7-2022

ΛΗΞΗ ΛΟΓ/ΜΩΝ:

6-5-2022

2o ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ:

15/7/2022 – 15/8/2022

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ:

15/8/2022 – 15/9/2022

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ:

15/6/2022 – 15/7/2022

ΛΗΞΗ ΛΟΓ/ΜΩΝ:

9-9-2022

ΛΗΞΗ  ΛΟΓ/ΜΩΝ:

7-10-2022

ΛΗΞΗ ΛΟΓ/ΜΩΝ:

5-8-2022

3ο ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ:

15/10/2022 – 15/11/2022

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ:

15/11/2022 – 15/12/2022

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ:

15/9/2022 – 15/10/2022

ΛΗΞΗ ΛΟΓ/ΜΩΝ:

9-12-2022

ΛΗΞΗ ΛΟΓ/ΜΩΝ:

9-1-2023

ΛΗΞΗ ΛΟΓ/ΜΩΝ:

4-11-2022

4ο ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ:

15/1/2023 – 15/2/2023

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ:

15/2/2023 – 15/3/2023

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ:

15/12/2022 – 15/1/2023

ΛΗΞΗ ΛΟΓ/ΜΩΝ:

10-3-2023

ΛΗΞΗ ΛΟΓ/ΜΩΝ:

7-4-2023

ΛΗΞΗ ΛΟΓ/ΜΩΝ:

3-2-2023