ΥΔΡΕΥΣΗ

Παροχή Ύδρευσης υδρομετρητή 1/2″:

  • Τέλος υδροδότησης (παροχή): 125,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)
  • Κόστος υδρομετρητή: 25,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)
  • Φρεάτιο – υλικά: 55,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)

Σύνολο 205,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Σύνολο: 254,20€ (με Φ.Π.Α.), από 384,40€.

 

Παροχή Ύδρευσης υδρομετρητή 3/4″:

  • Τέλος υδροδότησης (παροχή): 150,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)
  • Κόστος υδρομετρητή: 35,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)
  • Φρεάτιο – υλικά: 60,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)

Σύνολο 245,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Σύνολο: 303,80€ (με Φ.Π.Α.), από 421,60€.

 

Παροχή Ύδρευσης υδρομετρητή 1″:

  • Τέλος υδροδότησης (παροχή): 170,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)
  • Κόστος υδρομετρητή: 45,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)
  • Φρεάτιο – υλικά: 70,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)

Σύνολο 285,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Σύνολο: 353,40€ (με Φ.Π.Α.), από 471,20€.

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

 

Τέλος σύνδεσης αποχέτευσης: 3,00€/m^2   (πλέον Φ.Π.Α.)