ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΦΠΑ αναλωσιμων υλικών με 24%
27/01/2023 ΑΔΑ: Ψ01ΠΟΛΤΣ-Β7Ε
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
27/01/2023 ΑΔΑ: 6ΓΞΥΟΛΤΣ-ΑΒ1
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2753023503 16/10/2022 ΕΩΣ 15/12/2022
18/01/2023 ΑΔΑ: 6ΥΖΘΟΛΤΣ-ΚΛΥ
COSMOTE ΚΙΝΗΤΑ 04/12/2022 ΕΩΣ 03/01/2023
17/01/2023 ΑΔΑ: ΨΧΩΥΟΛΤΣ-ΟΘΟ
ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ 62
17/01/2023 ΑΔΑ: ΨΛΓΥΟΛΤΣ-ΥΔ2
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
17/01/2023 ΑΔΑ: ΨΩΒΑΟΛΤΣ-ΟΣΕ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023
10/01/2023 ΑΔΑ: ΨΩΑΨΟΛΤΣ-3ΩΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ
28/12/2022 ΑΔΑ: ΨΔ00ΟΛΤΣ-ΦΗ4
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ
28/12/2022 ΑΔΑ: ΨΛΜΜΟΛΤΣ-ΡΥΙ
1 3 4 5 6 7 111

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η -  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη νέα τιμολογιακή πολιτική (απόφαση 144/24-12-2021) προβλέπεται:

  • έκπτωση 5% επί της αξίας της κατανάλωσης του νερού,

αν εξοφλήσετε εμπρόθεσμα τον λογαριασμό σας.

  • έκπτωση 0,50€ αν επιλέξετε ο λογαριασμός να αποστέλλεται με e-mail, ανά έκδοση λογαριασμού για κάθε τρίμηνο.
  • Χωρίς επιπλέον προμήθεια, όταν η πληρωμή γίνεται μέσω της εφαρμογής e-bill της ιστοσελίδας (www.deyaep.gr).

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Παύλου