ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 64
21/03/2024 ΑΔΑ: Ψ128ΟΛΤΣ-ΧΗ6
ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 64
21/03/2024 ΑΔΑ: 65ΖΘΟΛΤΣ-ΕΥΤ
ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 64
21/03/2024 ΑΔΑ: ΨΖΠΠΟΛΤΣ-ΖΨΝ
ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 64
21/03/2024 ΑΔΑ: Ψ3Κ8ΟΛΤΣ-Κ1Η
ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 64
21/03/2024 ΑΔΑ: 687ΨΟΛΤΣ-6Α4
ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 64
20/03/2024 ΑΔΑ: 6577ΟΛΤΣ-ΖΚΞ
Φ.Π.Α. ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ 24%
15/03/2024 ΑΔΑ: 9Η32ΟΛΤΣ-ΑΚΘ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
15/03/2024 ΑΔΑ: ΨΜ1ΦΟΛΤΣ-8Σ2
Φ.Π.Α. ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ 24%
14/03/2024 ΑΔΑ: 6ΚΜΛΟΛΤΣ-ΛΒ9
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
13/03/2024 ΑΔΑ: ΨΟ8ΘΟΛΤΣ-4Θ6
Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 61
13/03/2024 ΑΔΑ: ΨΛΡΒΟΛΤΣ-81Σ
ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ GDPR
13/03/2024 ΑΔΑ: 6ΒΝΣΟΛΤΣ-8Ο7
1 3 4 5 6 7 163

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη νέα τιμολογιακή πολιτική (απόφαση 144/24-12-2021):

  • αν εξοφλήσετε εμπρόθεσμα τον λογαριασμό σας δικαιούστε έκπτωση 5% επί της αξίας της κατανάλωσης του νερού,
  • αν επιλέξετε ο λογαριασμός να αποστέλεται με e-mail, θα έχετε έκπτωση 0,50€ ανά έκδοση λογαριασμού για κάθε τρίμηνο
  • πληρωμή μέσω της εφαρμογής e-bill της ιστοσελίδας (www.deyaep.gr) χωρίς επιπλέον προμήθεια.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Παύλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ,

ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΣΗ ΕΠΕΙΔΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΕ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΤΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟ.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΠΟΣΗΣ) ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ.