Ο λογαριασμός εξοφλείται:

1. Στα ταμεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 08:00΄ έως 13:30΄. Οι συναλλαγές στα ταμεία γίνονται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση με μετρητά ή κάρτα.

2. Μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης με χρεωστική /πιστωτική κάρτα και μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-bill χωρίς επιπλέον προμήθεια.

3. Στα καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ. και μετά την λήξη των λογαριασμών σύμφωνα με το έγγραφο Α.Π. 5.1.4/64/25-9-2020 της Δ/νσης Πωλήσεων, Τομέα ΜΜΕ Πελατών των ΕΛ.ΤΑ.

4. Στις συμβεβλημένες τράπεζες (ALPHA, EUROBANK, ΕΘΝΙΚΗ, PIRAEUS BANK, ATTIKA BANK, HSBC, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ) μέσω πάγιας εντολής, μέσω Web Banking, μέσω Phone Banking και στα ταμεία των τραπεζών ανάλογα με την εφαρμοσμένη πολιτική της κάθε τράπεζας.

5. Όπου υπάρχουν καταστήματα ιδιωτών οι οποίοι εξοφλούν λογαριασμούς μέσω συστήματος τραπεζών.

6. Σε πρακτορεία Ο.Π.Α.Π.