ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
10/07/2024 ΑΔΑ: 9ΕΒΕΟΛΤΣ-7ΥΛ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
09/07/2024 ΑΔΑ: 6Γ9ΥΟΛΤΣ-ΣΙΗ
Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 61
08/07/2024 ΑΔΑ: 6ΞΝΧΟΛΤΣ-ΣΗΝ
DATALOGIC QUCKSCAN LITE QW2120 USB BARCODE SCANNER
08/07/2024 ΑΔΑ: 9ΖΔΖΟΛΤΣ-ΔΓΓ
ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 64
08/07/2024 ΑΔΑ: Ψ1ΑΞΟΛΤΣ-ΩΙΙ
ΕΞΟΔΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
08/07/2024 ΑΔΑ: ΨΗ1ΟΟΛΤΣ-7Τ3
Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 61
06/06/2024 ΑΔΑ: Ψ577ΟΛΤΣ-ΒΧ5
ΑΝΤΛΙΑ ΠΟΛΥΒ.
21/05/2024 ΑΔΑ: 92Ψ1ΟΛΤΣ-9Σ7
ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ 62
21/05/2024 ΑΔΑ: 6ΩΑΚΟΛΤΣ-Ρ48
ΔΕΗ
21/05/2024 ΑΔΑ: 6ΥΠΩΟΛΤΣ-ΚΝΓ
Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής
21/05/2024 ΑΔΑ: Ψ3ΖΝΟΛΤΣ-ΠΝΗ
ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ 62
21/05/2024 ΑΔΑ: 6Η0ΠΟΛΤΣ-Ο1Σ
ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ 62
21/05/2024 ΑΔΑ: 9ΦΟ9ΟΛΤΣ-7ΕΦ
1 2 3 163