ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΤΕΛΗ ΑΡΖ0018
15/02/2023 ΑΔΑ: ΨΙΒ3ΟΛΤΣ-ΛΣ8
ΤΕΛΗ ΚΡΚ9379
15/02/2023 ΑΔΑ: Ψ5ΤΝΟΛΤΣ-3Ω9
ΤΕΛΗ ΑΡΜ8312
15/02/2023 ΑΔΑ: 9Π5ΧΟΛΤΣ-ΨΤΛ
ΤΕΛΗ ΤΜΑ 0176
15/02/2023 ΑΔΑ: Ω899ΟΛΤΣ-0ΙΦ
ΤΕΛΗ ΤΜΑ 0186
15/02/2023 ΑΔΑ: ΨΗ7ΛΟΛΤΣ-ΙΘΗ
ΤΕΛΗ ΑΡΤ 5188
15/02/2023 ΑΔΑ: 603ΩΟΛΤΣ-1Ω7
ΤΕΛΗ ΑΡΤ 4915
15/02/2023 ΑΔΑ: 6ΡΜΝΟΛΤΣ-ΛΦ2
Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 61
10/02/2023 ΑΔΑ: ΨΦ7ΙΟΛΤΣ-9ΤΝ
Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 61
09/02/2023 ΑΔΑ: ΨΙ0ΒΟΛΤΣ-507
Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 61
08/02/2023 ΑΔΑ: 9ΓΦΞΟΛΤΣ-ΗΓ5
1 2 3 111

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η -  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη νέα τιμολογιακή πολιτική (απόφαση 144/24-12-2021) προβλέπεται:

  • έκπτωση 5% επί της αξίας της κατανάλωσης του νερού,

αν εξοφλήσετε εμπρόθεσμα τον λογαριασμό σας.

  • έκπτωση 0,50€ αν επιλέξετε ο λογαριασμός να αποστέλλεται με e-mail, ανά έκδοση λογαριασμού για κάθε τρίμηνο.
  • Χωρίς επιπλέον προμήθεια, όταν η πληρωμή γίνεται μέσω της εφαρμογής e-bill της ιστοσελίδας (www.deyaep.gr).

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Παύλου