ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

μηνός Νοεμβρίου 2023
17/11/2023 ΑΔΑ: 98ΦΨΟΛΤΣ-ΨΑ8
μηνός Νοεμβρίου 2023
17/11/2023 ΑΔΑ: 6ΙΗ5ΟΛΤΣ-ΜΥ1
μηνός Νοεμβρίου 2023
17/11/2023 ΑΔΑ: 69ΞΧΟΛΤΣ-ΞΨ0
μηνός Νοεμβρίου 2023
17/11/2023 ΑΔΑ: ΨΘΓ9ΟΛΤΣ-0ΧΘ
μηνός Νοεμβρίου 2023
17/11/2023 ΑΔΑ: 6ΞΚΔΟΛΤΣ-Ο62
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
17/11/2023 ΑΔΑ: 6Σ6ΕΟΛΤΣ-56Ο
Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 61
17/11/2023 ΑΔΑ: Ψ1Υ9ΟΛΤΣ-ΩΥΨ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
15/11/2023 ΑΔΑ: ΨΜΠΝΟΛΤΣ-ΣΞΗ
ΦΠΑ αναλωσιμων υλικών με 24%
10/11/2023 ΑΔΑ: ΨΑΠΨΟΛΤΣ-ΝΜΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
10/11/2023 ΑΔΑ: ΨΜΨΛΟΛΤΣ-Τ28
ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ 62
09/11/2023 ΑΔΑ: ΩΖΤ3ΟΛΤΣ-2ΔΨ
1 2 3 141

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 εως και την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023

και κατά τις ώρες 08:00-15:00 θα γίνονται ολιγόλεπτες διακοπές υδροδότησης στο Λυγουριό ,

λόγω αντικατάστασης υδρομετρητών.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Παύλου