Συχνές Ερωτήσεις

Μετά την λήξη των λογαριασμών ο καταναλωτής μπορεί να εξοφλήσει τους λογαριασμούς του είτε στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. είτε ηλεκτρονικά μέσω ΔΙΑΣ, είτε στα ΕΛ.ΤΑ. και μετά την λήξη των λογαριασμών σύμφωνα με το έγγραφο Α.Π. 5.1.4/64/25-9-2020 της Δ/νσης Πωλήσεων, Τομέα ΜΜΕ Πελατών των ΕΛ.ΤΑ. Προσοχή! Μετά τη λήξη, ο καταναλωτής επιβαρύνεται με προσαυξήσεις.
Ναι. Σύμφωνα με τη νέα τιμολογιακή πολιτική (Απόφαση 144/24-12-2021) θα υπάρχει έκπτωση 5% επί της αξίας της κατανάλωσης νερού η οποία θα εμφανίζεται στον επόμενο λογαριασμό.
Ναι. Θα υπάρχει έκπτωση 0,50€ ανά έκδοση λογαριασμού και για κάθε λογαργιασμό.
Δείτε το πεδίο Έντυπα/Αιτήσεις, Διακοπές - επανασυνδέσεις, Αίτηση οριστικής ή προσωρινής διακοπή παροχής ύδρευσης κάνοντας κλικ εδώ.
Συνήθως οφείλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
  • Α. Καθυστερημένη πληρωμή του προηγούμενου λογαριασμού. Όταν η πληρωμή του λογαριασμού γίνεται μετά την ημερομηνία λήξης, το ποσό μεταφέρεται στον επόμενο λογαριασμό. Όταν όμως πληρωθεί στο ταμείο ή στο e-bill θα εμφανίζεται το σωστό ποσό οφειλής.
  • Β. Αφανής διαρροή Ελέγχετε συχνά το υδρόμετρό σας παρακολουθώντας τους δείκτες με κλειστές τις βρύσες για 2-3 λεπτά. Εάν ο υδρομετρητής σας καταγράφει, υπάρχει βλάβη στο εσωτερικό δίκτυο της οικοδομής σας. Ειδοποιήστε αμέσως υδραυλικό.Διορθώστε κάθε εσωτερική “μικροδιαρροή” (καζανάκι τουαλέτας, στάξιμο βρύσης, κ.λπ.) γιατί η απώλεια νερού είναι μεγάλη και θα έχει σαν συνέπεια το “φουσκωμένο” λογαριασμό.
  • Γ. Υπερβολική κατανάλωση Δείτε Εξοικονόμηση νερού, κάνοντας κλικ εδώ.
Η έκδοση λογαριασμών πραγματοποιείται ανά 3 μήνες και σύμφωνα με το πρόγραμμα μετρήσεων. Δείτε Πληροφορίες Λογαριασμών κάνοντας κλικ εδώ.
Ακολουθεί αυτοψία από τους τεχνικούς υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. Στη συνέχεια ο καταναλωτής καλείται να πληρώσει τη δαπάνη σύνδεσης και έπειτα ακολουθεί η διαδικασία σύνδεσης.
Eιδοποιήστε άμεσα το γραφείο της επιχείρησης κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στο τηλέφωνο 2753023503 ή συμπληρώστε την φόρμα αναφοράς βλαβών.
Προτείνεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων να φροντίζουν για την αλλαγή ονόματος ενοικιαστή, ώστε εάν οι ενοικιαστές αποχωρήσουν από το ακίνητο, να μην αφήσουν οφειλές που θα επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη.
Αν δεν έχετε νερό μπορεί να οφείλεται στις εξής περιπτώσεις:
  • Διακοπή λόγω οφειλών.
  • Διακοπή λόγω βλάβης. Εάν είναι η βλάβη μετά το υδρόμετρο, ειδοποιήστε τον υδραυλικό σας.
  • Διακοπή λόγω έργων. Θα υπάρχει ενημέρωση στην ιστοσελίδα μας.
Τηλεφωνήστε στο 2753023503 για περισσότερες πληροφορίες.
Δείτε το πεδίο Αναλύσεις νερού κάνοντας κλικ εδώ.
Εφόσον η διαρροή είναι πριν το υδρόμετρο, η απώλεια ανήκει στη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. Αν η διαρροή είναι μετά το υδρόμετρο, η απώλεια και η επιβάρυνση ανήκει στον καταναλωτή. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να γίνει άμεσα αποκατάσταση γιατί δεν πρέπει να υπάρχει σπατάλη νερού. Ειδοποιήστε άμεσα τον υδραυλικό σας.
Μπορείτε να διορθώσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. καταθέτοντας την αντίστοιχη αίτηση αλλαγής στοιχείων ή μέσω της ιστοσελίδας μας (ηλεκτρονικά). Η αλλαγή επωνυμίας γίνεται μόνο με την καταβολή τελών αλλαγής επωνυμίας ποσού 12,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Δείτε το πεδίο Έντυπα/Αιτήσεις, Αποχέτευση, Νέα αίτηση αποχέτευσης, κάνοντας κλικ εδώ.
Δείτε το πεδίο Έντυπα/Αιτήσεις, Ύδρευση, Νέα αίτηση ύδρευσης, κάνοντας κλικ εδώ.
Δείτε το πεδίο Έντυπα/Αιτήσεις, Διάφορες αιτήσεις, Αίτηση αλλαγής ιδιοκτήτη υδρομέτρου, κάνοντας κλικ εδώ.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό ύδρευσης αντικατάσταση υδρομέτρου γίνεται σε περίπτωση βλάβης, απώλειας ή σε περίπτωση που η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. κρίνει απαραίτητη την αλλαγή. Η αντικατάσταση γίνεται είτε από τον καταναλωτή με δικά του έξοδα και αφού πρώτα έχει ενημερώσει την υπηρεσία, ή από την Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. με χρέωση του υδρομέτρου στον επόμενο λογαριασμό του καταναλωτή (35,00 πλεον Φ.Π.Α.).
Eιδοποιήστε το γραφείο της επιχείρησης κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στο τηλέφωνο 2753023503.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό ύδρευσης ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί σε καλή κατάσταση το φρεάτιο στο οποίο βρίσκεται ο υδρομετρητής.
Όταν διαπιστώσετε διαρροή, ειδοποιήστε άμεσα το γραφείο της επιχείρησης κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στο τηλέφωνο 2753023503 ή συμπληρώστε την φόρμα αναφοράς βλαβών.
Ναι. Στο Κοινωνικό Τιμολόγιο ανήκουν οι κατηγορίες τρίτεκνων, πολύτεκνων, ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67-80%, ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80%. Δείτε το πεδίο Έντυπα/Αιτήσεις, Κοινωνικό Τιμολόγιο, κάνοντας κλικ εδώ.
Μπορείτε να προσέλθετε στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. προσκομίζοντας τον τελευταίο λογαριασμό και την ένδειξη του υδρομέτρου σας (καλύτερα να υπάρχει φωτογραφία) προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση και να σας επιστραφεί η διαφορά από το ποσό της εγγύησης εφόσον έχει καταβληθεί.

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη νέα τιμολογιακή πολιτική (απόφαση 144/24-12-2021):

  • αν εξοφλήσετε εμπρόθεσμα τον λογαριασμό σας δικαιούστε έκπτωση 5% επί της αξίας της κατανάλωσης του νερού,
  • αν επιλέξετε ο λογαριασμός να αποστέλεται με e-mail, θα έχετε έκπτωση 0,50€ ανά έκδοση λογαριασμού για κάθε τρίμηνο
  • πληρωμή μέσω της εφαρμογής e-bill της ιστοσελίδας (www.deyaep.gr) χωρίς επιπλέον προμήθεια.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Παύλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ,

ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΣΗ ΕΠΕΙΔΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΕ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΤΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟ.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΠΟΣΗΣ) ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ.