ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ 62
09/11/2023 ΑΔΑ: Ψ9Β0ΟΛΤΣ-0ΨΦ
Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 61
09/11/2023 ΑΔΑ: 9ΡΣΟΟΛΤΣ-7ΘΜ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
09/11/2023 ΑΔΑ: 9Ω2ΘΟΛΤΣ-ΠΛ1
ΦΠΑ αναλωσιμων υλικών με 24%
09/11/2023 ΑΔΑ: 9ΒΧ3ΟΛΤΣ-7ΛΨ
ΕΞΟΔΑ POS
09/11/2023 ΑΔΑ: 9ΓΛ6ΟΛΤΣ-Θ1Μ
COSMOTE ΚΙΝΗΤΑ 04/09/2023 ΕΩΣ 03/10/2023
09/11/2023 ΑΔΑ: ΩΝ3ΔΟΛΤΣ-ΔΥ7
ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ 62
09/11/2023 ΑΔΑ: ΨΡΜ1ΟΛΤΣ-ΧΜ2
COSMOTE ΚΙΝΗΤΑ 04/10/2023 ΕΩΣ 03/11/2023
09/11/2023 ΑΔΑ: 6ΛΘΤΟΛΤΣ-ΝΕΥ
ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ 62
09/11/2023 ΑΔΑ: Ψ0Ρ3ΟΛΤΣ-ΠΩΘ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
09/11/2023 ΑΔΑ: 9Β18ΟΛΤΣ-Λ4Η
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
09/11/2023 ΑΔΑ: Ψ6Ω6ΟΛΤΣ-Κ5Ε
ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ 62
07/11/2023 ΑΔΑ: Ψ3ΛΕΟΛΤΣ-Ε3Ρ
1 2 3 4 141

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 εως και την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023

και κατά τις ώρες 08:00-15:00 θα γίνονται ολιγόλεπτες διακοπές υδροδότησης στο Λυγουριό ,

λόγω αντικατάστασης υδρομετρητών.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Παύλου