ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
27/06/2023 ΑΔΑ: ΨΟΕΝΟΛΤΣ-ΓΧΠ
ΚΑΠΑΚΙ PP
16/06/2023 ΑΔΑ: 6ΡΔΙΟΛΤΣ-Ο96
GT LIQUID BACTERIA , GT TABS , FM TABS , FIZZY TABS
16/06/2023 ΑΔΑ: 637ΚΟΛΤΣ-Ο6Ψ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
16/06/2023 ΑΔΑ: 9ΡΘΗΟΛΤΣ-ΟΝΡ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2753099809 01/04/2023 ΕΩΣ 31/05/2023
16/06/2023 ΑΔΑ: Ψ42ΔΟΛΤΣ-ΠΦΗ
ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ 62
16/06/2023 ΑΔΑ: 62Ρ4ΟΛΤΣ-ΞΟΜ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2753099809 01/04/2023 ΕΩΣ 31/05/2023
16/06/2023 ΑΔΑ: 99ΘΓΟΛΤΣ-ΦΔΣ
COSMOTE ΚΙΝΗΤΑ 04/05/2023 ΕΩΣ 03/06/2023
16/06/2023 ΑΔΑ: Ψ76ΒΟΛΤΣ-9Μ7
COSMOTE ΚΙΝΗΤΑ 04/05/2023 ΕΩΣ 03/06/2023
16/06/2023 ΑΔΑ: 9ΟΥΨΟΛΤΣ-ΞΦΙ
ΦΠΑ αναλωσιμων υλικών με 24%
16/06/2023 ΑΔΑ: ΨΚΓ1ΟΛΤΣ-ΝΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
16/06/2023 ΑΔΑ: Ψ5ΠΒΟΛΤΣ-Χ3Σ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΔΕΠΑΝ
16/06/2023 ΑΔΑ: 6Ω81ΟΛΤΣ-2Χ3
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
15/06/2023 ΑΔΑ: ΨΞ6ΙΟΛΤΣ-ΣΩΚ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
15/06/2023 ΑΔΑ: 6Ρ9ΓΟΛΤΣ-9ΑΓ
1 2 3 127