ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΘΕΙΣ ΠΡΕΣΕΣ
07/11/2023 ΑΔΑ: ΨΨΕΙΟΛΤΣ-ΞΩΨ
Φ.Π.Α. ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ 24%
07/11/2023 ΑΔΑ: Ψ60ΤΟΛΤΣ-14Λ
ΑΒ ΓΑΛΑ ΥΨ. ΘΕΡΜ 1L
07/11/2023 ΑΔΑ: 6Π0ΒΟΛΤΣ-Ι8Ρ
ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ 62
07/11/2023 ΑΔΑ: 96ΒΛΟΛΤΣ-ΘΑ1
Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής
07/11/2023 ΑΔΑ: 6ΠΓΚΟΛΤΣ-ΟΥΤ
ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ 62
02/11/2023 ΑΔΑ: ΨΛ82ΟΛΤΣ-Υ7Τ
Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής
02/11/2023 ΑΔΑ: 97ΑΘΟΛΤΣ-ΧΝ9
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2753023503 16/08/2023 ΕΩΣ 15/10/2023
02/11/2023 ΑΔΑ: 93ΘΗΟΛΤΣ-ΛΙ9
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
02/11/2023 ΑΔΑ: 6ΜΚΕΟΛΤΣ-7Ξ4
ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ 62
02/11/2023 ΑΔΑ: 6ΦΒΑΟΛΤΣ-3ΨΡ
ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 64
24/10/2023 ΑΔΑ: 6Τ17ΟΛΤΣ-Ρ1Σ
Καύσιμα
24/10/2023 ΑΔΑ: 9Ψ84ΟΛΤΣ-Υ0Υ
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
23/10/2023 ΑΔΑ: 6ΛΑΔΟΛΤΣ-ΨΙΤ
1 2 3 4 5 141

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 εως και την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023

και κατά τις ώρες 08:00-15:00 θα γίνονται ολιγόλεπτες διακοπές υδροδότησης στο Λυγουριό ,

λόγω αντικατάστασης υδρομετρητών.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Παύλου