Το νερό είναι το βασικότερο κοινωνικό αγαθό για την ανθρώπινη διαβίωση και σε συνδυασμό με την αποχέτευση, μας εξασφαλίζουν μια υγιή καθημερινότητα. Η Δ.Ε.Υ.Α. Επιδαύρου, είναι ίσως, η σημαντικότερη δημοτική επιχείρηση του Δήμου Επιδαύρου διότι είναι υπεύθυνη για την ποιότητα και επάρκεια της ύδρευσης και εξασφάλιση της αποχέτευσης των καταναλωτών και είναι ευθύνη μας η διασφάλισή τους.

Με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Πρόεδρος, κύριο μέλημά μου ήταν και είναι να αλλάξει η απαξιωμένη εικόνα της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. και να γίνει μια πλήρως λειτουργική, σοβαρή, σύγχρονη και οικονομικά εύρωστη επιχείρηση, ώστε οι υπηρεσίες που παρέχονται στους καταναλωτές να είναι οι καλύτερες δυνατές, γιατί αυτό αξίζει σε όλους μας.

Η αλλαγή που έχει γίνει στον τρόπο λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ., με την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των καταναλωτών, το οποίο ήταν βασική μου προτεραιότητα, είναι πλέον εμφανής και οι καταναλωτές καταλαβαίνουν στην καθημερινότητά τους τη σημασία της ανταποδοτικότητας των χρημάτων τους χωρίς ενδοιασμούς.

Βλέποντας την τεράστια αλλαγή που έχει γίνει, με κάνει περήφανο και παίρνω δύναμη από αυτό για να συνεχίσω το έργο μου με όρεξη.

Βρίσκομαι δίπλα σε όλους τους καταναλωτές για την επίλυση όλων των ζητημάτων τους, με φρέσκιες ιδέες και αντιλήψεις. Στόχος μου είναι να διατηρηθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. σε υψηλό επίπεδο χωρίς να επαναπαύομαι, προσπαθώντας καθημερινά για επιπλέον εξέλιξη.

 

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος

Παύλου Γεώργιος