Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την Ιστοσελίδα Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Επιδαύρου, που εδρεύει επί της Λεωφ. Ασκληπιού 58 στο Λυγουριό (εφεξής Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ.).

Πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας ΠΔ.

 

Εισαγωγή

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. ως «υπεύθυνος επεξεργασίας», σας ενημερώνει για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά με εσάς.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΠΔ) είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. η οποία λαμβάνει μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα της.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παραθέτει το είδος των πληροφοριών που μπορεί να συλλέξουμε κατά την επίσκεψη σας στην Ιστοσελίδα μας και σας ενημερώνουμε για το πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Όταν μας παρέχετε οικειοθελώς προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα σας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες αυτές με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Όπως αποτυπώνεται στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας, οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας απευθύνονται προς ένα γενικό κοινό, δεν στοχεύουν σε παιδιά και δεν συλλέγουν – εν γνώση τους – προσωπικές πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εφαρμόζεται προς όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας. Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. (π.χ. πληροφορίες που ορίζουν συγκεκριμένο πρόσωπο όπως πλήρες ονοματεπώνυμο ή ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο).

 

Τι πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς

Αν ενδιαφέρεστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, θα συλλέξουμε υποχρεωτικά το όνομά σας και τη διεύθυνση email.

Αν επιλέξετε να πραγματοποιήσετε ηλεκτρονικές πληρωμές, θα πρέπει προηγουμένως να εγγραφείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. H εγγραφή πραγματοποιείται μέσω taxisnet, και συνεπώς θα αποκτήσουμε πρόσβαση στα βασικά στοιχεία Μητρώου (ΑΦΜ, Όνοµα, Επώνυµο, Πατρώνυµο, Μητρώνυµο, Έτος Γέννησης) που παρέχονται από το φορολογικό µητρώο του Υπουργείου Οικονομικών που διαχειρίζεται η Α.Α.∆.Ε. Με την Υπουργική Απόφαση 6465 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ Β’ 887/25-2-2022) παρασχέθηκε στη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. η Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης 3981 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ Β’ 762/10-3-2020) «1. Η Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών βασίζε­ται στο αναγνωρισμένο και ευρέως αποδεκτό πρότυπο oAuth2.0 και παρέχεται από το «Κέντρο Διαλειτουργικό­τητας» (ΚΕ.Δ) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. 2. Για την αυθεντικοποίηση πολιτών και επιχειρήσεων κατά τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του εκάστο­τε Φορέα, ο χρήστης (πολίτης/επιχείρηση) αξιοποιεί, μέσω της ως άνω υπηρεσίας αυθεντικοποίησης, τα δι­απιστευτήρια που έχει ήδη αποκτήσει στην υποδομή TAXISNet. 3. Η Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών επιστρέ­φει στο πληροφοριακό σύστημα του Φορέα τον ΑΦΜ, καθώς και βασικά δημοτολογικά στοιχεία του πολίτη ή την επωνυμία της επιχείρησης, αντίστοιχα».

Αν χρησιμοποιήσετε τη φόρμα «Δήλωση Βλάβης», θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμο, το email, το τηλέφωνο και τη διεύθυνση του σημείου της βλάβης.

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών [τύπος φυλλομετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, παρόχους διαδικτύου κτλ] ή/και να παρακολουθεί διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη χωρίς να είναι δυνατή η πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία από τον υπολογιστή του χρήστη. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη κατά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας, καθώς και για στατιστικούς λόγους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα, παρακαλούνται οι χρήστες να επιλέξουν τις «ρυθμίσεις» στην μπάρα που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

 

Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Μάς παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν συμπληρώνετε τις φόρμες επικοινωνίας/δήλωσης βλάβης που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας.

Όταν εγγράφεστε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ., λαμβάνουμε τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησής σας από την υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών του taxisnet. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται αυτόματα από τον λογαριασμό που διαθέτετε στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).

Πληροφορίες που περιέχονται στα αρχεία καταγραφής, όπως η διεύθυνση IP, τα δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας, ημέρα και ώρα επίσκεψης στη ιστοσελίδα κλπ. συλλέγονται με την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

Ορισμένα cookies αποθηκεύονται από τον διακομιστή (server) στην τερματική συσκευή σας (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο κλπ.) κατά την πλοήγηση σε αυτόν διότι είναι απαραίτητα για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας, ενώ άλλα cookies αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή μόνο εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας προς τούτο (π.χ. cookies μέτρησης και ανάλυσης επισκεψιμότητας, cookies διαμοιρασμού περιεχομένου σε άλλες σελίδες κ.λπ.). Αναλυτικότερα, δείτε το σχετικό cookie bar.

Με ποιες νομικές βάσεις επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας/προσωπικά στοιχεία συλλέγονται προκειμένου να μπορούμε να σας δώσουμε πληροφορίες καθώς και να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 (ε) ΓΚΠΔ.

Ειδικώς για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ., σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 3981 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 762/Β/10-3-2020), ορίζονται τα εξής: «1. Για την αυθεντικοποίηση κατά τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του εκάστοτε Φορέα, ο χρήστης (πολίτης/ επιχείρηση) αξιοποιεί τα διαπιστευτήρια που έχει ήδη αποκτήσει στο TAXISNet. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει ήδη εγγραφεί (πιστοποιηθεί) στο TAXISNet, θα πρέπει να προηγηθεί η εγγραφή του σε αυτό. 2. Ο χρήστης ανακατευθύνεται (μέσω ασφαλούς σύνδεσης) από την ηλεκτρονική υπηρεσία του Φορέα σε ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., όπου εισάγει τα διαπιστευτήρια TAXISNet. Η αυθεντικοποίηση του χρήστη γίνεται στα Πληροφοριακά Συστήματα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Εφόσον αυτή είναι επιτυχής, ο χρήστης καλείται να δώσει ηλεκτρονικά τη συγκατάθεσή του για τη χρήση από τον Φορέα των στοιχείων του άρθρου 2 παρ. 3 της παρούσας που αποστέλλονται από την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Κατόπιν συγκατάθεσης, ο χρήστης ανακατευθύνεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία του Φορέα».

Οι πληροφορίες που περιέχονται στα αρχεία καταγραφής, όπως η διεύθυνση IP, τα δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας, ημέρα και ώρα επίσκεψης στη ιστοσελίδα κλπ. συλλέγονται επειδή έχουμε έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 (στ) ΓΚΠΔ, να προασπίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες (π.χ. διαδικτυακή απάτη) που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα δεδομένων και συγχρόνως υποχρέωση να παρέχουμε από την πλευρά μας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 (γ) ΓΚΠΔ (βλ. επίσης άρθρο 5 παρ. 1 (στ) και άρθρο 32 ΓΚΠΔ), ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/ πελάτη.

Για την τοποθέτηση ενός ιχνηλάτη σε τερματική συσκευή απαιτείται κατ’ αρχήν η συγκατάθεση του χρήστη, ανεξάρτητα αν μέσω αυτού πραγματοποιείται τελικά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Οι ιχνηλάτες που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης είναι εκείνοι που θεωρούνται τεχνικά απαραίτητοι για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου την οποία έχει ζητήσει ο ίδιος ο χρήστης (άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3471/2006).

 

Χρήση – κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες σας.

Συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες για σκοπούς που σχετίζονται με την ανίχνευση της διαδικτυακής απάτης και την ασφάλεια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Συλλέγουμε επίσης ορισμένα δεδομένα για την ανάλυση της χρηστικότητας, της ποιότητας και της στατιστικής ανάλυσης της ιστοσελίδας μας προκειμένου να είμαστε σε θέση να τη βελτιώνουμε.

Για να μπορέσουμε να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας, σας ενημερώνουμε ότι πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία σας δύνανται να έχουν, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, όπως π.χ. κρυπτογράφηση, συμβατικές ρήτρες εμπιστευτικότητας κ.λπ., συμβεβλημένοι με εμάς συνεργάτες, π.χ. εταιρείες υλικοτεχνικής υποστήριξης και υπηρεσιών λογισμικού/νεφοϋπολογιστικής. Απαιτούμε απ’ όλους τους ανωτέρω αποδέκτες να εφαρμόζουν αυξημένα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που διασφαλίζουν το βέλτιστο επίπεδο ασφάλειας. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο, για τη διερεύνηση περιστατικού ασφαλείας, τα δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές. Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτες χώρες, δηλαδή εκτός Ε.Ε. Αναλυτικά για τα Cookies, δείτε το cookie bar.

 

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων καθορίζεται ως εξής:

  • Στην περίπτωση που συμπληρώσετε κάποια φόρμα επικοινωνίας, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα 6 μηνών από το πέρας της τελευταίας επικοινωνίας μας.
  • Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται στα αρχεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. για όσο χρόνο διαρκεί η εγγραφή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και έως 20 έτη από τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που έχετε υποβάλει με χρήση του λογαριασμού σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας.
  • Τα αρχεία καταγραφής τηρούνται για χρονικό διάστημα 12 μηνών.
  • Για την παραμετροποίηση των Cookies, μπορείτε να συμβουλευτείτε τις «ρυθμίσεις» στην μπάρα που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Σε περίπτωση που τυχόν ανακύψουν δικαστικές ενέργειες ή διοικητικοί έλεγχοι κάθε είδους που απαιτούν τη διατήρηση των δεδομένων αυτών, η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. επιφυλάσσεται να τα διατηρήσει μέχρι το πέρας των δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών.

 

Δικαιώματα σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα τα αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Ενδέχεται να ζητήσουμε αποδεικτικό της ταυτότητάς σας πριν σας δώσουμε αυτά τα δεδομένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να επιτρέψουμε την πρόσβαση σε συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα. Για παράδειγμα, αν τα προσωπικά σας δεδομένα σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα άλλων ατόμων ή εάν διατηρούνται για νομικούς λόγους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορείτε να αποκτήσετε τα δεδομένα αυτά.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την διόρθωση – επικαιροποίηση των στοιχείων σας και η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. θα προβεί στην άμεση διόρθωση τους.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. θα προβεί στην άμεση διαγραφή τους. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις που οι ισχύουσες νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις απαιτούν την υποχρεωτική διατήρηση δεδομένων, ενδέχεται να απαγορεύεται η διαγραφή των δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για πόσο διάστημα.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την παύση επεξεργασίας από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. των προσωπικών σας δεδομένων και η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. θα προβεί στην άμεση παύση επεξεργασίας αυτών. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να παύσουμε την επεξεργασία των ΠΔ σας.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. των προσωπικών σας δεδομένων και η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. θα προβεί στον άμεσο περιορισμό της επεξεργασίας αυτών. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να περιορίσουμε την επεξεργασία των ΠΔ σας.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο φορέα/οργανισμό και η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. θα προβεί στην άμεση διαβίβαση των δεδομένων αυτών. Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω τεκμηριωμένων υποχρεώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ., ενδέχεται να μην μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα σας.

Έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6475600
E-mail: contact@dpa.gr

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με την άσκηση ή την κατανόηση των επιλογών απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@deyaep.gr ή απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. στο email dpo@deyaep.gr .

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματά σας, θα καταβάλλει προσπάθειες να ανταποκριθεί στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για επιπλέον εξήντα (60) ημέρες, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό των αιτημάτων. Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ., σε κάθε περίπτωση, θα επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με την παράταση της προθεσμίας απάντησης εντός τριάντα (30) ημερών. Η άσκηση των δικαιωμάτων σας δεν απαιτεί κανένα κόστος. Ωστόσο, σε περίπτωση που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, έχουμε το δικαίωμα είτε να σας επιβάλουμε εύλογο τέλος είτε να αρνηθούμε να απαντήσουμε στα αιτήματά σας.

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Επιδαύρου (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ.)
Λ. Ασκληπιού 58,
ΤΚ 210 52, Λυγουριό Επιδαύρου

Αλλαγές στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. μπορεί να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Παρακαλούμε να ελέγχετε την ημερομηνία εφαρμογής στην αρχή της παρούσας Πολιτικής, για να δείτε πότε η παρούσα Πολιτική, αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη Πολιτική.

Αν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική που διευρύνουν τα δικαιώματα μας να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουμε ήδη συγκεντρώσει από εσάς, θα σας ενημερώσουμε και θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής για τη μελλοντική χρήση αυτών των δεδομένων.

Η γνώμη σας έχει σημασία για εμάς!

Εάν θέλετε να μας αποστείλετε τα σχόλιά σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στο email μας!