ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ψήφιση Προϋπολογισμού ΔΕΥΑΕΠ 2018
15/02/2018 ΑΔΑ: ΨΞΡΝΟΛΤΣ-ΙΕΕ
Αντικατάσταση Πρακτικογράφου
09/02/2018 ΑΔΑ: 73Φ4ΟΛΤΣ-9Κ4
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση Τεχνικό πρόγραμμα ΔΕΥΑΕΠ 2018
06/02/2018 ΑΔΑ: 64Π1ΟΛΤΣ-8ΑΝ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση Ψήφιση Προϋπολογισμού ΔΕΥΑΕΠ 2018
11/01/2018 ΑΔΑ: 7Α4ΛΟΛΤΣ-ΡΓ4
1 109 110 111