ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
07/07/2021 ΑΔΑ: ΩΖ4ΠΟΛΤΣ-ΙΦΑ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
05/07/2021 ΑΔΑ: ΩΥ12ΟΛΤΣ-Π0Β
ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
30/06/2021 ΑΔΑ: ΨΡΦΩΟΛΤΣ-55Θ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
30/06/2021 ΑΔΑ: 6ΞΛΕΟΛΤΣ-ΝΥΨ
1 107 108 109 110 111 163

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη νέα τιμολογιακή πολιτική (απόφαση 144/24-12-2021):

  • αν εξοφλήσετε εμπρόθεσμα τον λογαριασμό σας δικαιούστε έκπτωση 5% επί της αξίας της κατανάλωσης του νερού,
  • αν επιλέξετε ο λογαριασμός να αποστέλεται με e-mail, θα έχετε έκπτωση 0,50€ ανά έκδοση λογαριασμού για κάθε τρίμηνο
  • πληρωμή μέσω της εφαρμογής e-bill της ιστοσελίδας (www.deyaep.gr) χωρίς επιπλέον προμήθεια.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Παύλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ,

ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΣΗ ΕΠΕΙΔΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΕ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΤΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟ.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΠΟΣΗΣ) ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ.