ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
06/06/2018 ΑΔΑ: 6Υ0ΛΟΛΤΣ-3Σ9
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 28/2018
06/06/2018 ΑΔΑ: Ψ791ΟΛΤΣ-ΜΚ6
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018
29/05/2018 ΑΔΑ: 66ΕΒΟΛΤΣ-ΝΣΛ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
16/05/2018 ΑΔΑ: 6637ΟΛΤΣ-ΓΓΤ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
08/05/2018 ΑΔΑ: 63Θ3ΟΛΤΣ-13Ζ
1 107 108 109 110 111

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η -  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη νέα τιμολογιακή πολιτική (απόφαση 144/24-12-2021) προβλέπεται:

  • έκπτωση 5% επί της αξίας της κατανάλωσης του νερού,

αν εξοφλήσετε εμπρόθεσμα τον λογαριασμό σας.

  • έκπτωση 0,50€ αν επιλέξετε ο λογαριασμός να αποστέλλεται με e-mail, ανά έκδοση λογαριασμού για κάθε τρίμηνο.
  • Χωρίς επιπλέον προμήθεια, όταν η πληρωμή γίνεται μέσω της εφαρμογής e-bill της ιστοσελίδας (www.deyaep.gr).

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Παύλου