ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
26/04/2018 ΑΔΑ: 6ΓΩΜΟΛΤΣ-4Ξ4
ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
10/04/2018 ΑΔΑ: 73Δ5ΟΛΤΣ-ΚΗΓ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
04/04/2018 ΑΔΑ: ΩΚΞΝΟΛΤΣ-Μ3Χ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
04/04/2018 ΑΔΑ: ΨΕ4ΓΟΛΤΣ-22Γ
1 108 109 110 111

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η -  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη νέα τιμολογιακή πολιτική (απόφαση 144/24-12-2021) προβλέπεται:

  • έκπτωση 5% επί της αξίας της κατανάλωσης του νερού,

αν εξοφλήσετε εμπρόθεσμα τον λογαριασμό σας.

  • έκπτωση 0,50€ αν επιλέξετε ο λογαριασμός να αποστέλλεται με e-mail, ανά έκδοση λογαριασμού για κάθε τρίμηνο.
  • Χωρίς επιπλέον προμήθεια, όταν η πληρωμή γίνεται μέσω της εφαρμογής e-bill της ιστοσελίδας (www.deyaep.gr).

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Παύλου