Κοινωνικό Τιμολόγιο

Αίτηση για κατηγορία ΑμεΑ 67% – 80%
Αίτηση για κατηγορία ΑμεΑ πάνω από 80%
Αίτηση για κατηγορία πολυτέκνων
Αίτηση για κατηγορία τρίτεκνων