Ναι. Στο Κοινωνικό Τιμολόγιο ανήκουν οι κατηγορίες τρίτεκνων, πολύτεκνων, ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67-80%, ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80%. Δείτε το πεδίο Έντυπα/Αιτήσεις, Κοινωνικό Τιμολόγιο, κάνοντας κλικ εδώ.