Δείτε το πεδίο Έντυπα/Αιτήσεις, Διακοπές – επανασυνδέσεις, Αίτηση οριστικής ή προσωρινής διακοπή παροχής ύδρευσης κάνοντας κλικ εδώ.