Η Δ.Ε.Υ.Α Επιδαύρου με τα έργα που πραγματοποιεί στοχεύει :

  • στην παροχή καθαρού πόσιμου νερού
  • στην μόνιμη και μακροπρόθεσμη υδροδότηση με 24ωρη παροχή νερου
  • στον περιορισμό των διαρροών και της απώλειας νερού
  • στον έλεγχο της λειτουργίας του δικτύου
  • στον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης

Στις Εγκαταστάσεις Ύδρευσης ανήκουν οι υδροληψίες,τα αντλιοστάσια μεταφοράς νερού,οι δεξαμενές αποθήκευσης νερού και τα δίκτυα παροχής νερού.