Δείτε το πεδίο Έντυπα/Αιτήσεις, Διάφορες αιτήσεις, Αίτηση αλλαγής ιδιοκτήτη υδρομέτρου, κάνοντας κλικ εδώ.