Δείτε το πεδίο Έντυπα/Αιτήσεις, Ύδρευση, Νέα αίτηση ύδρευσης, κάνοντας κλικ εδώ.