Μπορείτε να διορθώσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. καταθέτοντας την αντίστοιχη αίτηση αλλαγής στοιχείων ή μέσω της ιστοσελίδας μας (ηλεκτρονικά).
Η αλλαγή επωνυμίας γίνεται μόνο με την καταβολή τελών αλλαγής επωνυμίας ποσού 12,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.