Εφόσον η διαρροή είναι πριν το υδρόμετρο, η απώλεια ανήκει στη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. Αν η διαρροή είναι μετά το υδρόμετρο, η απώλεια και η επιβάρυνση ανήκει στον καταναλωτή. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να γίνει άμεσα αποκατάσταση γιατί δεν πρέπει να υπάρχει σπατάλη νερού. Ειδοποιήστε άμεσα τον υδραυλικό σας.