Προτείνεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων να φροντίζουν για την αλλαγή ονόματος ενοικιαστή, ώστε εάν οι ενοικιαστές αποχωρήσουν από το ακίνητο, να μην αφήσουν οφειλές που θα επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη.