Ακολουθεί αυτοψία από τους τεχνικούς υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. Στη συνέχεια ο καταναλωτής καλείται να πληρώσει τη δαπάνη σύνδεσης και έπειτα ακολουθεί η διαδικασία σύνδεσης.