Συνήθως οφείλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Α. Καθυστερημένη πληρωμή του προηγούμενου λογαριασμού. Όταν η πληρωμή του λογαριασμού γίνεται μετά την ημερομηνία λήξης, το ποσό μεταφέρεται στον επόμενο λογαριασμό. Όταν όμως πληρωθεί στο ταμείο ή στο e-bill θα εμφανίζεται το σωστό ποσό οφειλής.
  • Β. Αφανής διαρροή
    Ελέγχετε συχνά το υδρόμετρό σας παρακολουθώντας τους δείκτες με κλειστές τις βρύσες για 2-3 λεπτά. Εάν ο υδρομετρητής σας καταγράφει, υπάρχει βλάβη στο εσωτερικό δίκτυο της οικοδομής σας. Ειδοποιήστε αμέσως υδραυλικό.Διορθώστε κάθε εσωτερική “μικροδιαρροή” (καζανάκι τουαλέτας, στάξιμο βρύσης, κ.λπ.) γιατί η απώλεια νερού είναι μεγάλη και θα έχει σαν συνέπεια το “φουσκωμένο” λογαριασμό.
  • Γ. Υπερβολική κατανάλωση
    Δείτε Εξοικονόμηση νερού, κάνοντας κλικ εδώ.