Ναι. Σύμφωνα με τη νέα τιμολογιακή πολιτική (Απόφαση 144/24-12-2021) θα υπάρχει έκπτωση 5% επί της αξίας της κατανάλωσης νερού η οποία θα εμφανίζεται στον επόμενο λογαριασμό.