Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 και κατά τις ώρες 08:00’-11:00’

θα γίνει διακοπή υδροδότησης στη Δήμαινα,

λόγω εργασιών καθαρισμού της δεξαμενής της Κοινότητας.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Παύλου