Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 και κατά τις ώρες

08:00-14:00 θα γίνει διακοπή υδροδότησης στη Δήμαινα, λόγω εργασιών.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Παύλου