Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 1 Αυγούστου 2023 και κατά τις ώρες 08:30-10:30 θα γίνει διακοπή υδροδότησης στη Δήμαινα, λόγω εργασιών συντήρησης δικτύου.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Παύλου