Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 και κατά τις ώρες

08:00-14:00 θα γίνει διακοπή υδροδότησης στο Αρκαδικό, λόγω εργασιών.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Παύλου