Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Η τελευταία έκδοση λογαριασμών αφορά περίοδο κατανάλωσης εξαμήνου λόγω του ότι έγινε αντικατάσταση των υδρομέτρων

με ψηφιακά και δεν υπήρχε δυνατότητα λήψης των ενδείξεων στο τρίμηνο.

Οι λογαριασμοί εκδόθηκαν με αναλογική χρέωση για το εξάμηνο,

δηλαδή οι κλίμακες υπολογίστηκαν με διπλάσια κυβικά, αντί 15 κυβικά /τρίμηνο,

υπολογίστηκαν με 30 κυβικά/τρίμηνο.

Συνεπώς δεν υπάρχει επιβάρυνση των καταναλωτών και ούτε λόγος ανησυχίας.

Οι επόμενοι λογαριασμοί θα εκδίδονται κάθε τρίμηνο όπως πριν και δεν θα υπάρχουν καθυστερήσεις.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επί των λογαριασμών μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2753023503 ή στο email του γραφείου της επιχείρησης (deyaep2@gmail.com).

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Παύλου