Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η –  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την:

Πέμπτη 25 Μαΐου 2023

και κατά τις ώρες 09:00-13:00, θα υπάρχει ταμείο για είσπραξη λογαριασμών της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. στο γραφείο της Κοινότητας Αρχαίας Επιδαύρου.

 Ο Πρόεδρος

   Γεώργιος Παύλου